arithmetical mean

arithmetical mean
aritmetinis vidurkis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. arithmetic average; arithmetic mean; arithmetical mean vok. arithmetischer Mittelwert, m; arithmetisches Mittel, n rus. арифметическое среднее, n; среднее арифметическое значение, n pranc. moyenne arithmétique, f

Fizikos terminų žodynas : lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų kalbomis. – Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Arithmetical mean — Arithmetical Ar ith*met ic*al, a. Of or pertaining to arithmetic; according to the rules or method of arithmetic. [1913 Webster] {Arithmetical complement of a logarithm}. See {Logarithm}. {Arithmetical mean}. See {Mean}. {Arithmetical… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • arithmetical mean — Mean Mean, n. 1. That which is mean, or intermediate, between two extremes of place, time, or number; the middle point or place; middle rate or degree; mediocrity; medium; absence of extremes or excess; moderation; measure. [1913 Webster] But to… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • arithmetical mean — arithmetic mean or arithmetical mean see ↑mean3 • • • Main Entry: ↑arithmetic * * * arithmetic or arithmetical mean, = average (Cf. ↑average) (def. 1): »If you add together the numbers of all the eggs and divide by…the …   Useful english dictionary

  • arithmetical mean — aritmetinis vidurkis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Apibrėžtį žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. arithmetic average; arithmetic mean; arithmetical mean vok. arithmetischer Mittelwert, m;… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • arithmetical mean deviation of the roughness profile — aritmetinis vidutinis šiurkščio profilio nuokrypis statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Pasirinktos atkarpos absoliučiųjų profilio nuokrypių verčių aritmetinis vidurkis, turintis ilgio dimensiją. atitikmenys: angl.… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • arithmetical mean — mathematical average …   English contemporary dictionary

  • Arithmetical — Ar ith*met ic*al, a. Of or pertaining to arithmetic; according to the rules or method of arithmetic. [1913 Webster] {Arithmetical complement of a logarithm}. See {Logarithm}. {Arithmetical mean}. See {Mean}. {Arithmetical progression}. See… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Arithmetical complement of a logarithm — Arithmetical Ar ith*met ic*al, a. Of or pertaining to arithmetic; according to the rules or method of arithmetic. [1913 Webster] {Arithmetical complement of a logarithm}. See {Logarithm}. {Arithmetical mean}. See {Mean}. {Arithmetical… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Arithmetical progression — Arithmetical Ar ith*met ic*al, a. Of or pertaining to arithmetic; according to the rules or method of arithmetic. [1913 Webster] {Arithmetical complement of a logarithm}. See {Logarithm}. {Arithmetical mean}. See {Mean}. {Arithmetical… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Arithmetical proportion — Arithmetical Ar ith*met ic*al, a. Of or pertaining to arithmetic; according to the rules or method of arithmetic. [1913 Webster] {Arithmetical complement of a logarithm}. See {Logarithm}. {Arithmetical mean}. See {Mean}. {Arithmetical… …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”